Trang chủ Bài viết chia sẻ

Những cách để bạn được làm việc nước ngoài

Tham gia làm việc tại nước ngoài chính là một trong những cách mà người lao động chọn để làm giàu. Người lao động thường lựa chọn một số cách thức điển hình sau để được làm việc nước ngoài.

Lựa chọn đi theo diện xuất khẩu lao động

Đây chính là phương án được rất nhiều người lựa chọn khi có mong muốn làm việc nước ngoài. Đi làm việc nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động thường chiếm tới 90% số lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên nhìn chung khi làm việc nước ngoài theo diện này thì lao động chủ yếu là lao động phổ thông và lao động có trình độ tay nghề thấp và trung bình.

Những cách để bạn được làm việc nước ngoài

Những cách để bạn được làm việc nước ngoài

Các ngành nghề bạn có thể lựa chọn để xuất khẩu lao động nước ngoài rất đa dạng như làm việc trong ngành nông nghiệp, xây dựng cho đến những ngành nghề thuộc  công nghiệp nặng của Nhật bản như đúc sắc, gia công cơ khí, lắp ráp linh kiện điện tử, … Chính vì ngành nghề rất đa dạng, yêu cầu thấp nên số lượng lao động đi làm việc nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động được người lao động lựa chọn rất nhiều.

Quy trình để có thể làm việc nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động được quy định cụ thể và rõ ràng.  Theo đó các lao động phải thông qua một đơn vị mối giới ở Việt Nam để liên hệ với bên phía đối tác tuyển chọn cũng như làm những thủ tục cho lao động Việt Nam đăng ký xuất khẩu lao động. Trong suốt thời gian làm việc tại nước ngoài thì lao động sẽ chịu sự quản lý của những đơn vị phái cử đưa lao động sang làm việc.

Lựa chọn làm việc nước ngoài theo các dự án

Ở Việt Nam có một số đơn vị nhận đấu thầu công trình ở nước ngoài nếu như trúng thầu họ sẽ đưa người nước mình sang nước đó để triển khai dự án. Khi đó người đi sang triển khai dự  án cũng thuộc diện làm việc nước ngoài nhưng không phải là xuất khẩu lao động.

Phổ biến nhất đối với lựa chọn làm việc nước ngoài theo dự án là những lao động làm  việc trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên theo quy định của mỗi nước thì  số lao động nước ngoài được tham gia thực hiện một dự án sẽ bị hạn chế ở một mức nhất định, do  đó cho dù có nhiều công trình thì số lượng lao động việt nam sang nước ngoài làm việc cũng không được nhiều.

Bên cạnh đó người lao động cũng có thể lựa chọn cách đi theo hợp đồng cá nhân, đi theo  diện thực tập tay nghề nâng cao để có thể làm việc nước ngoài.

Trên đây chính là những cách thức cơ bản mà người lao động có thể sử dụng để làm việc nước ngoài.

Bài viết liên quan

Top địa điểm

Copyright @ 2020 Total Business Support
WordPress Themes