TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Trên cơ sở diện tích tự nhiên, thì thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn thứ nhì Việt Nam.

trang chu - ho-chi-minh-01
Trang chủ Nơi làm việc TP. Hồ Chí Minh
Tìm kiếm công việc

Bài viết chia sẻ

Copyright @ 2024 Total Business Support
WordPress Themes