Các ngành nghề khác

Bên cạnh những nhóm ngành chính, chúng tôi còn tuyển dụng các ngành nghề khác như: CNTT, phiên dịch viên, hóa học …

Banner-hanh-chinh-van-phong
Trang chủ Ngành nghề Các ngành nghề khác
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:Nhật Bản
  Ngày đăng tuyển:23/03/18
  Mức lương:180000 JPY / Tháng
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian
  Mô tả công việc: - Quản lý thực tập sinh: nghiệp vụ phiên dịch - Bán hàng: nghiệp vụ bán hàng thực phẩm
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 180000 JPY
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:TP. Hồ Chí Minh
  Ngày đăng tuyển:19/03/18
  Mức lương:100000 JPY / Tháng
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian
  Mô tả công việc: - Toàn bộ nghiệp vụ tiếp khách, sắp xếp bàn, đào tạo nhân viên, quản lý...
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 100000 JPY
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:Nhật Bản
  Ngày đăng tuyển:07/02/18
  Mức lương:300000 JPY / Tháng
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian
  Mô tả công việc: - Về điều khiển: lập trình nhúng với C, VC, VB, Assembler để phát triển sản phẩm trong các ngành ô tô, máy bay, sản phẩm điện gia dụng, dụng…
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 300000 JPY
Tìm kiếm công việc

Bài viết chia sẻ

Copyright @ 2018 Total Business Support
WordPress Themes