Trang chủ Bài viết chia sẻ Công việc

Vì sao doanh nghiệp cần tổ chức đánh giá nhân viên thường xuyên?

Các nhà quản lý để kỷ luật nhân viên của mình thì phải xem xét đánh giá các hành vi của họ. Để đánh giá các nhà quản lý phải đưa ra các nguyên tắc đánh giá.

  1. Nguyên tắc đánh giá.

Mỗi nhà quản lý có các nguyên tắc đánh giá khác nhau, nhưng để chuẩn bị cho một buổi đánh giá kỷ luật: có hai vấn đề chủ yếu bạn cần quan tâm.

  • Các yếu t thc hin: Chắc chắn bạn có thể đưa ra bằng chứng cho thấy hiệu quả làm việc của họ có vẻ dưới mức tiêu chuẩn.
  • Tiêu chuẩn công việc: Chắc chắn cả người quản lý và người lao động đều biết mong đợi gì ở nhau. Mức độ chậm trễ có chấp nhận được không? Người lao động biết điều đó không? Biết như thế nào? Khi nào nhà quản lý chấp nhận tiêu chuẩn? Mức độ phạm lỗi? Nói gì và làm với nó? Đâu là mức trung bình của mỗi cá nhân?

Quá trình này quan trọng bởi vì nhà quản lý có thể lãnh đạo, và nhận ra rằng không nên nắm bắt tất cả các cuộc kỷ luật; có lẽ người lao động cũng buồn chán khi có vấn đề xuất hiện, hoặc họ đẩy hết trách nhiệm lên đồng nghiệp và thực sự không có trách nhiệm.

  1. Đánh giá.
Doanh nghiệp cần đánh giá nhân viên

Doanh nghiệp cần đánh giá nhân viên

Đánh giá là việc xem xét nhìn nhận lại nhng việc mà các nhân viên đã làm. Đánh giá phẩm chất, tư cách pháp nhân và trình độ chuyên môn của họ. Nếu nhà quản lý có cách đánh giá đúng đắn, sáng suốt , đúng người sẽ khuyến khích những người đã làm tốt cố gắng duy trì, phấn đấu để tốt hơn.Những người chưa tốt thì phấn đấu để đạt tốt. Nếu làm được như vậy thì doanh nghiệp sẽ có một đội ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Họ là lực lượng góp phần đưa doanh nghiệp đi lên, cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước.

Đánh giá một năm một lần hoặc một năm hai lần hoặc đánh giá theo công việc. Đây là cơ hội để động viên nguồn nhân lực thể hiện mình hoặc kiểm điểm họ. Đánh giá là cơ hội tốt nhất để thúc đẩy mỗi thành viên trong doanh nghiệp, khuyến khích sự ủng hộ của họ. Nhưng phải nhận ra rằng đánh giá là vì lợi ích của chính nhân viên, không phải của người lãnh đạo để quá trình làm việc sau này tốt hơn

Kết quả đánh giá cũng là cơ hội để người lao động thấy họ đang làm như thế nào, để phán đoán vấn đề đang diễn ra và đóng góp ý kiến, nói về những ý tưởng và tham vọng cho tương lai, và để biểu lộ những quan điểm tích cực và tiêu cực của họ.

Bài viết liên quan

Top địa điểm
Copyright @ 2023 Total Business Support
WordPress Themes