Trang chủ Bài viết chia sẻ Kĩ năng

Kỹ năng lựa chọn – yếu tố làm nên thành công của một người quản lý

Muốn thành công và phát triển, một đội ngũ cần sự đồng lòng của tập thể và một leader sáng suốt. Một nhà quản lý giỏi phải có tầm nhìn xa và kỹ có kỹ năng lựa chọn. Kỹ năng lựa chọn là điều mà bất kỳ nhà quản lý nào cũng không được phép thiếu. Họ chọn lựa đầu ra, chọn đầu vào, lựa chọn nhân viên phù hợp trong từng vị trí công việc.

Yếu tố thành công của người quản lý

Yếu tố thành công của người quản lý

Nguồn nhân lực tạo nên lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Chủ doanh nghiệp cần biết đánh giá, lựa chọn người có năng lực, phẩm chất tốt phù hợp với công vịêc mà mình cần tuyển dụng. Sự lựa chọn được tiến hành theo quy trình chặt chẽ bao gồm các kỹ năng và phương pháp khác nhau.

Trước hết, phải xác định vị trí cần tuyển dụng, cần thay thế, nắm rõ về công việc và những trách nhiệm then chốt. Đây là phương tiện để đạt được mục tiêu, mục đích của công việc. Bên cạnh đó, cần có một bảng miêu tả rõ ràng bao gồm mục tiêu của công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm then chốt, điều kiện làm việc, môi trường xã hội, khả năng thăng tiến…

  • Mục tiêu: Là những hành động phải làm để đạt được mục đích.
  • Những trách nhiệm then chốt: Nhà quản lý đưa ra trách nhiệm của các nhân viên đối vơí doanh nghiệp và đồng thời họ cũng phải có trách nhiệm đối với các nhân viên cũng như doanh nghiêp.
  • Những nhiệm vụ then chốt: Là những nhiệm vụ quan trọng nhất phải làm. Chúng được phân loại phù hợp với phạm vi trách nhiệm của mỗi người, chẳng hạn cùng nhau thu thập tất cả các tài liệu, biên tập tài liệu, sắp xếp hình ảnh và minh hoạ chúng, giữ liên lạc với các nhà thiết kế và người in ấn v.v.
  • Điều kiện làm việc: Để tránh những hiểu lầm với những người mới được bổ nhiệm, điều kiện làm việc cần nêu ra một cách rõ ràng và thống nhất từ khi bất đầu làm việc. Đó là câu hỏi làm việc bao nhiêu giờ, có muốn làm việc nếu đôi khi công việc kết thúc muộn không, có trách nhiệm với công việc không,…
  • Môi trường xã hội: Đây là yếu tố có ý nghĩa rất lớn đối với thành công trong công việc. Yêu cầu các nhà quản lý tự đưa ra đối với các ứng cử viên là có khả năng làm việc độc lập hay làm việc trong môi trường nhóm. Môi trường tập thể sẽ kích thích, thúc đẩy thông qua việc tác động qua lại lẫn nhau giữa các thành viên.

Các nhà quản lý cần biết cách để nhân viên của mình nhiệt tình với công việc, khuyến khích họ thông qua cơ hội thăng tiến, đào toạ như thế nào để nhân viên cống hiến cho công việc?thái độ quan điểm của tổ chức để phát triển và xúc tiến như thế nào?khuyến khích các nhân viên để họ phát triển các kỹ năng trong công việc.

 

Bài viết liên quan

Top địa điểm
Copyright @ 2023 Total Business Support
WordPress Themes