Trang chủ Bài viết chia sẻ Công việc

Đánh giá nhân viên như thế nào cho hiệu quả (phần 2)

Phần 2: Đánh giá công việc bằng hình thức đồ họa

Đánh giá thực hiện công việc là sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với người lao động. Việc đánh giá công việc có thể do người quản lý trực tiếp đánh giá, tự nhân viên đó đánh giá hoặc nội bộ nhóm xem xét với nhau.

Đánh giá nhân viên

Đánh giá nhân viên

Trong phần này chúng tôi trình bày cách đánh giá nhân viên bằng hình thức đồ họa; hình thức đánh giá phổ biến thường gặp ở các công ty.

Ở hình thức đánh giá qua hình thức đồ họa, người đánh giá sẽ cho ý kiến về tình hình tiến độ của người lao động theo một thang đo được sắp xếp thứ bậc từ thấp đến cao và ngược lại. Ứng với mỗi mức độ đánh giá có thể là một số điểm hoặc điểm số cụ thể. Các tiêu chí được sử dụng đánh giá có thể là các tiêu chí trực tiếp phản ánh kết quả và các tiêu chí liên quan không trực tiếp đến công việc. Bên cạnh đó, các tiêu thức đánh giá có tầm quan trọng không giống nhau đối với từng nhân viên thường được quy định theo trọng số. Trọng số càng lớn thì chỉ tiêu đó càng có vai trò quan trọng trong công việc.

Ưu điểm của phương pháp này là việc đánh giá được thực hiện một cách đơn giản, kết quả đánh giá được lượng hoá thuận tiện cho việc so sánh năng lực giữa những người lao động, có thể áp dụng đối với nhiều loại lao động. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp này, người đánh giá dễ mắc phải lỗi thiên vị cũng như chủ quan nếu như các tiêu chuẩn về mỗi mức độ đánh giá không được quy định cụ thể. Phương pháp này cũng không tính đến đặc thù của từng công việc khi phiếu đánh giá sử dụng các tiêu chí chung đối với một loại lao động nào đó. Ngoài ra, các thang đo đánh giá đồ họa còn có thể làm phát sinh các vấn đề nếu các đặc trưng được lựa chọn không phù hợp, hoặc kết hợp không chính xác các điểm số trong kết quả tổng thể.

Trong các phần sau chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các cách đánh giá nhân viên khác, thường được các công ty Nhật Bản sử dụng.

 

Bài viết liên quan

Top địa điểm
Copyright @ 2023 Total Business Support
WordPress Themes