Trang chủ Bài viết chia sẻ Kĩ năng

Các kỹ năng quản lý và xử lý xung đột tại cơ quan (phần 2)

Kỹ năng Thích nghi, Dàn xếp và Cộng tác

Thích nghi

Hình thức thích hợp hóa có tính khẳng định thấp và có tính cộng tác cao. Hình thức này nên sử dụng khi cần đưa ra tính hợp lý, tăng cường tính thể hiện, tạo ra những ý định tốt hoặc giữ không khí hòa bình. Một vài người sử dụng hình thức thích hợp hóa khi vấn đề hoặc yếu tố tác động bên ngoài không quan trọng lắm đối với họ.

Hình thức thích hợp có thể bị mơ hồ khi người dùng sử dụng hình thức này để “giữ vững vật đối chiếu” hay nói cách khác là để trở thành “người chịu thiệt”. Ví dụ, nếu bạn vẫn lưu danh sách số lần bạn hòa hợn với ai đó và sau này bạn hy vọng người đó nhận ra, và khi không cần qua giao tiếp của người khác với bạn, cô/anh ấy nên thích hợp hóa với bạn lúc này.

Các kỹ năng thích hợp.

 • Quên đi những gì bạn mong muốn.
 • Khả năng thu lợi tức.
 • Lòng vị tha.
 • Các thủ tục về sự vâng lời.

Dàn xếp

Hình thức thỏa hiệp có tính khẳng định vừa phải và tính cộng tác vừa phải. Một vài người định nghĩa về thỏa hiệp giống như “từ bỏ nhiều hơn cái mà bạn muốn”, trong khi số người khác coi thỏa hiệp là cái mà đôi bên cùng có lợi.

Thỏa hiệp hay được sử dụng khi bạn đang làm việc với một vấn đề có mức độ quan trọng bình thường và bạn cũng đang ở trạng thái quyền lực tương đối cao, hoặc khi bạn có một khả năng thực hiện mạnh mẽ cho một giải pháp. Hình thức thỏa hiệp cũng có thể được sử dụng như một giải pháp tạm thời khi có ràng buộc vê thời gian. Các kỹ năng thỏa hiệp bao gồm:

 • Đàm phán.
 • Các giá trị tác động.
 • Tìm ra một vị trí trung gian.
 • Tạo sự nhượng bộ.

Cộng tác.

Hình thức cộng tác có tính khẳng định cao và tính cộng tác cao. Tính cộng tác có thể mô tả như là đặt một ý tưởng lên trên một ý tưởng và cứ tiếp tục như vậy để có thể thu được giải pháp tốt nhất cho xung đột. Giải pháp tốt nhất được định nghĩa ở đây là một giải pháp năng động đối với xung đột mà không chỉ được đề xuất bởi một cá nhân đơn lẻ.

Kỹ năng quản lý và xử lý xung đột

Kỹ năng quản lý và xử lý xung đột

Với những kết quả tích cực của cộng tác, một số người sẽ tự cho rằng hình thức cộng tác thường là hình thức xung đột tốt nhất có thể sử dụng. Tuy vậy, hình thức cộng tác thường tốn nhiều thời gian và tài nguyên. Vì thế, hình thức cộng tác nên được sử dụng khi xung đột có đảm bảo về thời gian và tài nguyên. Ví dụ, nếu đội của bạn khởi tạo những biến số đầu vào cho nhiệm vụ tìm cách làm việc hiệu quả hơn cùng với nhau, sau đó sử dụng hình thức cộng tác thì có thể khá hữu dụng. Mặt khác, nếu như đội của bạn đang xung đột về vấn đề ăn trưa khi nào hôm nay, thời gian và tài nguyên cần cho hình thức cộng tác sẽ không đảm bảo.

Hình thức cộng tác sử dụng thích hợp khi xung đột quan trọng với những ai đang khởi tạo hoặc tích hợp phương pháp giải quyết của mình, khi vấn đề đưa ra là quá quan trọng để có thể thỏa hiệp, khi cần kết hợp các triển vọng, tăng cường thực thi, phát triển các mối quan hệ hoặc khi học.

Các kỹ năng cộng tác.

 • Lắng nghe chủ động.
 • Nhận diện các bên liên quan.
 • Đối chất không mang tính đe dọa.
 • Phân tích đầu vào.

Bài viết liên quan

Top địa điểm
Copyright @ 2023 Total Business Support
WordPress Themes