Trang chủ Bài viết chia sẻ Kĩ năng

Các kỹ năng quản lý và xử lý xung đột tại cơ quan (phần 1)

Kỹ năng đua tranh và loại trừ

Trong một công ty luôn tồn tại các mối xung đột giữa sếp với sếp, nhân viên với nhân viên, nhân viên với sếp. Mới nghe qua bạn nhầm tưởng xung đột sẽ là cãi vã, tranh chấp hoặc bất cứ thứ gì khiến một trong hai bên nổi nóng; nhưng đó không hoàn toàn là tất cả. Xung đột là tiền đề đề để phát triển, biết cách quản lý và xử lý xung đột chính là kỹ năng của mỗi người.

Kỹ năng quản lý và xử lý xung đột tại cơ quan

Kỹ năng quản lý và xử lý xung đột tại cơ quan

Tất cả mọi người đều có thể có những lợi ích cá nhân và cấp cao, thu được từ việc học các kỹ năng quản lý rủi ro. Chúng tôi sẽ phản ứng lại xung đột theo phương pháp sau:

 • Đua tranh.
 • Loại trừ
 • Thích nghi.
 • Dàn xếp
 • Cộng tác.

Mỗi phương thức này có thể được đặc trưng bởi hai thông số: tính khẳng định (assertiveness) và tính hợp tác (cooperation). Mỗi phương thức có những lúc sử dụng thích hợp và không thích hợp. Các mục dưới đây sẽ mô tả kỹ hơn 5 phương thức này. Thông tin này có thể giúp bạn đặc trưng hóa mô hình của mình để sử dụng trong quản lý xung đột.

Đua tranh

Hình thức xung đột đua tranh có tính khẳng định và tính hợp tác thấp. Phương thức đua tranh thích hợp khi có các yêu cầu cần thực hiện nhanh được đưa ra, khi các quyết định không phổ biến cần được thực hiện và khi những vấn đề quan trọng cần được xử lý, hoặc khi trong nhóm có người đang bảo vệ lợi ích cá nhân của mình.

Các kỹ năng đua tranh.

 • Tranh luận và suy nghĩ.
 • Sử dụng sự phân cấp hoặc ảnh hưởng.
 • Tác động vào các nguyện vọng và cảm nhận.
 • Nhãn hóa nền tảng của bạn.
 • Xác định vị trí của bạn một cách rõ ràng.

Loại trừ

Hình thức loại trừ này có tính khẳng định và tính hợp tác thấp. Rất nhiều lần người ta tránh xa các xung đột với một nỗi sợ hãi rằng xung đột sẽ ngày càng tăng hoặc bởi họ không có sự tự tin trong các kỹ năng quản lý xung đột của mình. Hình thức này được sử dụng khi bạn gặp vấn đề không quan trọng, muốn giảm áp lực, để cung cấp thêm thời gian, hoặc khi bạn đang ở vị trí quyền lực không cao.

Các kỹ năng loại trừ.

 • Khả năng hòa giải.
 • Khả năng rời bỏ những thứ không thể giải quyết được.
 • Khả năng bước qua rào cản của các vấn đề.

Bài viết liên quan

Top địa điểm
Copyright @ 2023 Total Business Support
WordPress Themes