Việc làm Việt Nam

Với hơn 53 triệu người thuộc độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên – thống kê số liệu năm 2013) Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty Nhật Bản. Hiện tại các công ty Nhật Bản đang tìm kiếm nhân sự ở các ngành: bất động sản, điện-điện tử, công nghệ thông tin…

viec-lam-viet-nam-01
Trang chủ Việc làm Việt Nam
Tìm kiếm công việc

Bài viết chia sẻ

Copyright @ 2018 Total Business Support
WordPress Themes