Việc làm Việt Nam

Với hơn 53 triệu người thuộc độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên – thống kê số liệu năm 2013) Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty Nhật Bản. Hiện tại các công ty Nhật Bản đang tìm kiếm nhân sự ở các ngành: bất động sản, điện-điện tử, công nghệ thông tin…

viec-lam-viet-nam-01
Trang chủ Việc làm Việt Nam
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Ngày Đăng tuyển:27/06/2018
  Mức lương:500 USD / Tháng
  Mô tả công việc: - Soạn thảo hợp đồng và quản lý, nhận đặt hàng, hỗ trợ chuyển hàng (Lĩnh vực của công ty về buôn bán, sữa chữa, bảo dưỡng máy đúc và…
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 500 USD
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:TP. Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng tuyển:25/05/2018
  Mức lương:Tối thiểu 400 USD / Tháng
  Mô tả công việc: - Nghiệp vụ phụ trách mảng truyền thông, marketing, quảng bá về thời trang (Kimono). - Ngoài ra, phụ trách tìm kiếm công ty, cơ sở may vá để đặt…
  Xem Chi tiết Toàn thời gian Tối thiểu 400 USD
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Ngày Đăng tuyển:25/05/2018
  Mức lương:Thỏa Thuận USD / Tháng
  Mô tả công việc: - Liên lạc với khách hàng để làm hồ sơ và hợp đồng bảo hiểm.
  Xem Chi tiết Toàn thời gian Thỏa Thuận USD
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:TP. Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng tuyển:11/05/2018
  Mức lương:600 USD / Tháng
  Mô tả công việc: - Tiếp nhận và xử lý điện thoại của khách hàng. - Thực hiện thông dịch cho khách hàng và biên dịch hồ sơ về chuyên ngành bệnh viện, y…
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 600 USD
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:TP. Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng tuyển:19/03/2018
  Mức lương:100000 JPY / Tháng
  Mô tả công việc: - Toàn bộ nghiệp vụ tiếp khách, sắp xếp bàn, đào tạo nhân viên, quản lý...
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 100000 JPY
Tìm kiếm công việc

Bài viết chia sẻ

Copyright @ 2018 Total Business Support
WordPress Themes