Quản lý kho

Tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trữ, mô hình tiêu thụ, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho bãi, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho bãi. Nhân viên Quản lý kho hàng tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi.

Banner-quan-ly-kho-hang
Trang chủ Ngành nghề Quản lý kho

Không có công việc nào cho lĩnh vực Quản lý kho

Tìm kiếm công việc

Bài viết chia sẻ

NSE4 JN0-332 74-678 70-466 CISA 400-051 220-901 GCIH NSE7 70-486 70-533 CGEIT 2V0-641 101-400 2V0-621D HP0-S41 400-201 300-101 ADM-201 70-494 500-260 1Z0-803 JN0-360 SY0-401 N10-006 CBAP 010-151 OG0-093 70-410 210-455 640-916 RCDD 70-697 M270-740 300-375 EX200 77-427 EX300 642-584 700-037 70-341 LX0-103 70-331 600-199 70-384 70-981 300-206 1K0-001 210-065 CISSP 1Z0-599 642-732 MB6-702 200-105 NS0-157 300-115

Copyright @ 2017 Total Business Support