Các ngành nghề khác

Bên cạnh những nhóm ngành chính, chúng tôi còn tuyển dụng các ngành nghề khác như: CNTT, phiên dịch viên, hóa học …

Banner-hanh-chinh-van-phong
Trang chủ Ngành nghề Các ngành nghề khác
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:TP. Hồ Chí Minh
  Ngày đăng tuyển:25/05/18
  Mức lương:Tối thiểu 400 USD / Tháng
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian
  Mô tả công việc: - Nghiệp vụ phụ trách mảng truyền thông, marketing, quảng bá về thời trang (Kimono). - Ngoài ra, phụ trách tìm kiếm công ty, cơ sở may vá để đặt…
  Xem Chi tiết Toàn thời gian Tối thiểu 400 USD
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Ngày đăng tuyển:25/05/18
  Mức lương:Thỏa Thuận USD / Tháng
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian
  Mô tả công việc: - Liên lạc với khách hàng để làm hồ sơ và hợp đồng bảo hiểm.
  Xem Chi tiết Toàn thời gian Thỏa Thuận USD
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:TP. Hồ Chí Minh
  Ngày đăng tuyển:11/05/18
  Mức lương:600 USD / Tháng
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian
  Mô tả công việc: - Tiếp nhận và xử lý điện thoại của khách hàng. - Thực hiện thông dịch cho khách hàng và biên dịch hồ sơ về chuyên ngành bệnh viện, y…
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 600 USD
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:Nhật Bản
  Ngày đăng tuyển:23/03/18
  Mức lương:180000 JPY / Tháng
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian
  Mô tả công việc: - Quản lý thực tập sinh: nghiệp vụ phiên dịch - Bán hàng: nghiệp vụ bán hàng thực phẩm
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 180000 JPY
 • Tên công ty: Công ty Nhật Bản
  Địa điểm làm việc:TP. Hồ Chí Minh
  Ngày đăng tuyển:19/03/18
  Mức lương:100000 JPY / Tháng
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian
  Mô tả công việc: - Toàn bộ nghiệp vụ tiếp khách, sắp xếp bàn, đào tạo nhân viên, quản lý...
  Xem Chi tiết Toàn thời gian 100000 JPY
Tìm kiếm công việc

Bài viết chia sẻ

Copyright @ 2018 Total Business Support
WordPress Themes